Oferta

Image 04

Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona zarówno przy użyciu tradycyjnych metod jak i z wykorzystaniem gier, pomocy multimedialnych oraz apartu do nauki mowy Tomatisa.

Diagnoza i terapia wszelkich wad wymowy, takich jak:
- seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek: sz, ż, cz, dż / s, z, c,dz / ś, ź, ć, dź);
- rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r);
- kappacyzm, gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: k, g);
- lambdacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski: l);
- betacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek: b,p);
- mowa bezdźwięczna (zamiana głoski "b" na "p", "g" na "k", "z" na "s", "ż" na "sz" itp…);
- jąkanie wczesnodziecięce oraz u osób dorosłych;
- opóźniony rozwój mowy;
- nosowanie;
- afazja dziecięca
- terapia dorosłych z afazją (po udarach I wylewach)

Terapia dzieci z różnymi problemami neurologicznymi m.in. : autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Dawna i wiele innych oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (terapia dysleksji), prowadzona w profesjonalnym i dobrze wyposażonym gabinecie logopedycznym, przy współpracy wielu specjalistów m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów SI.

Bezpłatne badania wstępne. W razie potrzeby możliwy dojazd do domu pacjenta.